ATMT Pháp luật Thủ tục cấp đổi hộ chiếu Việt Nam tại Pháp

Thủ tục cấp đổi hộ chiếu Việt Nam tại Pháp

Trần Minh Hải,

,

Thủ tục cấp đổi hộ chiếu ::: passeport Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Cho tới nay hộ chiếu được cấp tại các cơ đại diện Việt Nam ở nước ngoài chỉ có một loại hộ chiếu phổ thông không có gắn chíp điện tử.

Cấp đổi hộ chiếu có thể nộp qua đường bưu điện.

Hai loại hộ chiếu phổ thông của Việt Nam
Hai loại hộ chiếu phổ thông của Việt Nam

Hồ sơ gồm

 • Tờ khai đầy đủ có dán ảnh. Mẫu tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài theo mẫu TK02 từ ngày 14/8/2021;
 • Hộ chiếu cũ (bản chính) ;
 • Bản chụp trang nhân thân của hộ chiếu cũ, các trang bị chú (từ trang 2-7) và các trang có dấu xuất nhập cảnh Việt Nam ;
 • Bản chụp giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp (titre de séjour, hay CIN, hay passeport Pháp, hay Titre de Circulation, hay Titre Républicain…) được tòa thị tính ::: Mairie sở tại xác nhận sao y bản chính ::: copie certifiée conforme;

Chú ý

 • Chỉ khi nào hộ chiếu mới có thông tin khác với hộ chiếu cũ thì bạn mới phải nộp thêm bản sao một loại giấy tờ chứng minh thân nhân khác (ngoài hộ chiếu) : giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu do Việt Nam cấp…;

Ủy quyền cho bên thứ ba nộp

Hồ sơ ủy quyền cho bên thứ ba nộp cần bổ sung

Nếu gửi hồ sơ qua bưu điện

 • Trong hồ sơ gửi qua bưu điện cần bổ sung Giấy Chứng nhận sinh sống ::: Certificat de Vie và được Mairie nơi cư trú xác nhận.
 • Bản chụp giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp (titre de séjour, hay CIN, hay passeport Pháp, hay Titre de Circulation, hay Titre Républicain…) được Mairie sở tại xác nhận sao y bản chính (copie certifiée conforme);
 • Thư đề nghị cấp hộ chiếu tóm tắt thông tin phía bên đại sứ quán cần biết về việc đã làm hộ chiếu cũ tại đâu hay đây là lần cấp đầu tiên, hoàn cảnh hiện tại đang sinh sống hợp pháp.
 • Sử dụng dịch vụ gửi thư bảo đảm có chữ kí người nhận ::: lettre recommandée
 • Chụp lại hồ sơ trước khi gửi để biết và làm bằng chứng những gì đã gửi đi.

Nếu muốn Đại sứ quán gửi trả kết quả về nhà thì đính kèm trong hồ sơ

 • Một phong bì có ghi sẵn họ tên, địa chỉ người nhận
 • Điền sẵn biểu mẫu gửi thư bảo đảm có báo phát (có chữ kí người nhận) ::: lettre recommandée AR

Giấy tờ làm tại Mairie

 • Mang theo hướng dẫn của ĐSQ Việt Nam tại Pháp về việc thủ tục cấp mới và đổi hộ chiếu bản tiếng Pháp để giải thích về các thứ giấy tờ cần chứng nhận. Passeport – Ambassade de la république socialiste du Vietnam en France (ambassade-vietnam.com)
 • Cần có giấy tờ tùy thân để chứng minh người đề nghị, người kí tên là ai.
 • Đối với chứng nhận chữ kí thì bạn chỉ kí trước mặt nhân viên tòa thị chính – người mà sẽ kí tên xác nhận trên giấy cho mình, không kí trước ở nhà.
 • Giấy Chứng nhận sinh sống ::: Certificat de Vie của người được cấp hộ chiếu. Người của Mairie điền biểu mẫu và kí xác nhận, đóng dấu cho bạn.
 • Giấy ủy quyền ::: Procuration (nếu ủy quyền qua người khác nộp cho ĐSQ như cha mẹ nộp giùm cho con cái, con cái nộp giùm cho cha mẹ,…). Người kí cần trình giấy tờ tùy thân và kí trước mặt nhân viên tòa thị chính để họ xác nhận đúng người này đã kí tên.
 • Đối với sao y bản chính ::: copie certifiée conforme, họ chấp nhận chứng nhận sao y bản chính cho các giấy tờ tiếng nước ngoài dùng để nộp cho cơ quan nước ngoài. Cần trình bản sao và bản chính. Họ không lưu bản sao.
  • Bản sao giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp (titre de séjour, hay CIN, hay passeport Pháp, hay Titre de Circulation, hay Titre Républicain…)
  • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân (ngoài hộ chiếu) : giấy khai sinh và/hoặc chứng minh thư nhân dân và/hoặc sổ hộ khẩu do Việt Nam cấp…;

Lệ phí

 • Cấp hộ chiếu, phí là 70 USD (cấp mới lần đầu hay cấp lại cho hộ chiếu phổ thông sắp hết hạn hay đã hết hạn) theo Thông tư 264/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính .
 • Trường hợp hộ chiếu bị mất hay bị hỏng, phí là 150 USD theo Thông tư 264 Bộ Tài Chính (đã bao gồm phí xác minh).
 • Phí gửi trả kết quả qua bưu điện : theo bảng giá cập nhật hằng năm của bưu điện La postes
  Hộ chiếu mới nặng 34g + hộ chiếu cũ nữa là tổng khối lượng ở mức dưới 100g, giá gửi bưu điện là 5,85€ + 1,2€ (bảo hiểm) theo bảng giá của bưu điện cập nhật hằng năm:
  Prix d’une Lettre recommandée – Les tarifs postaux du courrier recommandé. https://www.laposte.fr/tarif-lettre-recommandee

Theo dõi hành trình thư gửi đi và thư nhận về

 • Tra cứu trên website của bưu điện tại địa chỉ sau : Suivre une lettre, un Colissimo ou un envoi Chronopost – La Poste https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois
 • Nạp dãy chữ và số liên tục, không có khoảng trống

Liên hệ

 • Địa chỉ :

Ambassade du Vietnam
Service Nationalité – Passeport
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Bộ phận Quốc tịch – Hộ chiếu
61, rue de Miromesnil, 75008 PARIS

 • Liên hệ về việc làm hộ chiếu : ls1@ambassade-vietnam.fr

Tài liệu tham khảo

Văn bản pháp quy

Cám ơn bạn đã quan tâm đến bài viết này
Là tui, Minh Hải, đã cập nhật ngày 20/2/2022.

Hướng dẫn trích dẫn hay phát hành lại bài viết và hình ảnh của An toàn Môi trường

[no_toc]

Bài liên quan

Pháp luật - Chủ đề

Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe