ATMT Pháp luật Thủ tục cấp đổi hộ chiếu Việt Nam tại Pháp

Thủ tục cấp đổi hộ chiếu Việt Nam tại Pháp

Trần Minh Hải,

,

Thủ tục cấp đổi hộ chiếu ::: passeport Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Hồ sơ gồm

 • Tờ khai đầy đủ có dán ảnh. Mẫu tờ khai cấp/đổi hộ chiếu Việt Nam M02-LS: https://ambassade-vietnam.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Mau-to-khai-cap-doi-ho-chieu-M02-LS.pdf
 • Hộ chiếu cũ (bản chính) ;
 • Bản chụp trang nhân thân của hộ chiếu cũ, các trang bị chú (từ trang 2-7) và các trang có dấu xuất nhập cảnh Việt Nam ;
 • Bản chụp giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp (titre de séjour, hay CIN, hay passeport Pháp, hay Titre de Circulation, hay Titre Républicain…) được Mairie sở tại xác nhận sao y bản chính ::: copie certifiée conforme;
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh nhân thân (ngoài hộ chiếu) của người yêu cầu nếu có (giấy khai sinh và/hoặc chứng minh thư nhân dân và/hoặc sổ hộ khẩu do Việt Nam cấp…) ;

Ủy quyền cho bên thứ ba nộp

Hồ sơ ủy quyền cho bên thứ ba nộp cần bổ sung

Nếu gửi hồ sơ qua bưu điện

 • Trong hồ sơ gửi qua bưu điện cần bổ sung Giấy Chứng nhận sinh sống ::: Certificat de Vie có dán ảnh và được Mairie nơi cư trú xác nhận.
 • Bản chụp giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp (titre de séjour, hay CIN, hay passeport Pháp, hay Titre de Circulation, hay Titre Républicain…) được Mairie sở tại xác nhận sao y bản chính (copie certifiée conforme);
 • Thư đề nghị cấp mới hộ chiếu tóm tắt thông tin phía bên đại sứ quán cần biết về việc đã làm hộ chiếu cũ tại đâu hay đây là lần cấp đầu tiên, hoàn cảnh hiện tại đang sinh sống hợp pháp.
 • Sử dụng dịch vụ gửi thư bảo đảm có chữ kí người nhận ::: lettre recommandée
 • Chụp lại hồ sơ trước khi gửi để biết và làm bằng chứng những gì đã gửi đi.

Nếu muốn Đại sứ quán gửi trả kết quả về nhà thì đính kèm trong hồ sơ

 • Một phong bì có ghi sẵn họ tên, địa chỉ người nhận
 • Biểu mẫu gửi thư bảo đảm có chữ kí người nhận ::: lettre recommandée

Giấy tờ làm tại Mairie

 • Mang theo hướng dẫn của ĐSQ Việt Nam tại Pháp về việc thủ tục cấp mới và đổi hộ chiếu bản tiếng Pháp để giải thích về các thứ giấy tờ cần chứng nhận. Passeport – Ambassade de la république socialiste du Vietnam en France (ambassade-vietnam.com)
 • Cần có giấy tờ tùy thân để chứng minh người đề nghị, người kí tên là ai.
 • Đối với chứng nhận chữ kí thì chỉ kí trước mặt nhân viên tòa thị chính có quyền kí tên trên giấy, không kí trước ở nhà.
 • Giấy Chứng nhận sinh sống ::: Certificat de Vie. Người của Mairie điền biểu mẫu và kí xác nhận, đóng dấu.
 • Giấy ủy quyền ::: Procuration (nếu ủy quyền qua bên thứ ba nộp cho ĐSQ). Người kí cần trình giấy tờ tùy thân và kí trước mặt nhân viên tòa thị chính để họ xác nhận đúng người này đã kí tên.
 • Đối với sao y bản chính ::: copie certifiée conforme, họ chấp nhận chứng nhận sao y bản chính cho các giấy tờ tiếng nước ngoài dùng để nộp cho cơ quan nước ngoài. Cần trình bản sao và bản chính. Họ không lưu bản sao.
  • Bản sao giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp (titre de séjour, hay CIN, hay passeport Pháp, hay Titre de Circulation, hay Titre Républicain…)
  • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân (ngoài hộ chiếu) : giấy khai sinh và/hoặc chứng minh thư nhân dân và/hoặc sổ hộ khẩu do Việt Nam cấp…;

Lệ phí

 • Cấp mới hộ chiếu, phí là 70 USD (cấp mới lần đầu hay cấp mới cho hộ chiếu phổ thông sắp hết hạn hay đã hết hạn) theo Thông tư 264 Bộ Tài Chính .
 • Trường hợp hộ chiếu bị mất hay bị hỏng, phí là 150 USD theo Thông tư 264 Bộ Tài Chính (đã bao gồm phí xác minh).
 • Phí gửi trả kết quả qua bưu điện : 15€ theo ĐSQ đề nghị.
  Hộ chiếu mới nặng 34g, giá gửi bưu điện là 5€ theo bảng giá của bưu điện:
  Prix d’une Lettre recommandée – Les tarifs postaux 2021 du courrier recommandé. https://www.laposte.fr/tarif-lettre-recommandee

Theo dõi hành trình thư gửi đi và thư nhận về

 • Tra cứu trên website của bưu điện tại địa chỉ sau : Suivre une lettre, un Colissimo ou un envoi Chronopost – La Poste https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois
 • Nạp dãy chữ và số liên tục, không có khoảng trống

Liên hệ

 • Địa chỉ :

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Bộ phận Quốc tịch – Hộ chiếu
Ambassade du Vietnam
Service Nationalité – Passeport
61, rue de Miromesnil, 75008 PARIS

 • Liên hệ về việc làm hộ chiếu : ls1@ambassade-vietnam.fr

Tài liệu tham khảo

Văn bản pháp quy

Là tui, Minh Hải, đã cập nhật ngày 29/3/2021

Hướng dẫn trích dẫn hay phát hành lại bài viết và hình ảnh của An toàn Môi trường

[no_toc]

Bài liên quan

Pháp luật - Chủ đề

Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe