Tác giả

tmhai

Thịt nướng – 4 yếu tố cần lưu ý để ăn lành mạnh hơn

4 yếu tố cần chú ý để ăn thịt nướng lành mạnh hơn: chọn thịt, kiểm soát nhiệt độ, gia vị, bổ sung rau quả.

Ba cấp độ vâng lời

Sự vâng lời liên quan đến tâm lí sẵn sàng và thực tế khả năng hoàn thành công việc. Những việc...

Đọc truyện Chú sâu háu ăn

Truyện chú sâu háu ăn La chenille qui fait des trous. Cuốn sách này hay ở chỗ: Từ...

Đọc “Bí ẩn tuổi thơ” của Maria Montessori

“Bí ẩn tuổi thơ” của Maria Montessori mô tả các quan sát và lí luận để bà...

Sự hình thành ý chí ở trẻ nhỏ

Từ sức mạnh nội tại, trẻ em hình thành ý chí để đạt được những hành động tự chủ.

Rèn luyện kĩ năng điều hành – bước đầu tiên để tự lập

Kĩ năng điều hành Trẻ em ở khoảng 3 tới 5 tuổi trải qua giai đoạn phát triển...

Sách “Nói sao cho trẻ chịu nghe, nghe sao cho trẻ chịu nói” của Adele Faber, Elaine Mazlish

Sách nói về phương pháp nói chuyện dựa vào tâm lí để giao tiếp được với con cái trong các hoàn cảnh phổ biến như trẻ có cảm xúc mạnh, giúp trẻ hợp tác không phải dùng hình phạt, sống thật mà không phải diễn kịch...

Người hoàn hảo

Biểu hiện, cuộc sống, ảnh hưởng của người hoàn hảo, và cách ứng xử với người hoàn hảo

Tập thở

phép tập thở để mang lại oxi nhiều nhất cho cơ thể

Maria Montessori (1870-1952)

Cuộc đời của Maria Montessori mô tả sự phát triển phương pháp giáo dục dựa trên cơ...

Cô đơn và bài thi tiếng Pháp

Chủ đề xã hội thời sự cần phải có vốn sống, tư duy logic trong bài thi tiếng Pháp.