ATMT Khoa học - Kĩ thuật Hóa chất Bài toán pha dung dịch khử trùng

Bài toán pha dung dịch khử trùng

Trần Minh Hải,

,

Tính toán thể tích nguyên liệu để pha dung dịch khử trùng

Bài toán đặt ra với học sinh phổ thông có thể như sau.

Theo công thức của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dung dịch khử trùng dùng cồn có nồng độ sản phẩm (tức là sau khi pha xong) như sau

 • Isopropanol 75% (theo thể tích, v/v)
 • Nước oxi già ::: Peroxyde d’hydrogène 0,125% (theo thể tích, v/v)
 • Glycérol 1,45% (theo thể tích, v/v)

Nguyên liệu có thể mua được trên thị trường có nồng độ như sau

Nguyên liệu với nồng độ dung dịch gốc chưa pha

 • Isopropanol 99.8% : chất khử trùng chính
 • Nước oxi già ::: peroxyde d’hydrogène 3% : chất khử trùng bổ sung
 • Glycérol 98% : chất làm đặc, bảo vệ da tay
 • Nước cất hay nước đun sôi để nguội

Hãy tính toán thể tích từng loại nguyên liệu để pha được 1 L dung dịch khử trùng theo công thức của WHO.

Nguyên liệu khác

Biến thể của bài toán này là

Với nguyên liệu đã mua được có hàm lượng như sau

 • Ethanol 96%
 • Peroxyde d’hydrogène 3%
 • Glycérol 98%
 • Nước cất

Tính lượng thể tích mỗi nguyên liệu để pha được 1L dung dịch khử trùng có nồng độ là

 • Ethanol 80% (theo thể tích, v/v)
 • Glycérol 1,45% (theo thể tích, v/v)
 • Peroxyde d’hydrogène 0,125% (theo thể tích, v/v)

Tài liệu tham khảo

 1. Guide de Production locale : Formulations des Produits hydro-alcooliques recommandés par l’OMS.

Là tui, Minh Hải cập nhật ngày 20/4/2021

Hướng dẫn trích dẫn hay phát hành lại bài viết và hình ảnh của An toàn Môi trường

Bài liên quan

Hóa học - Chủ đề

Hóa học - Bài mới

Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe